Το Όζον Ο3  είναι αέριο με έντονη οσμή - μια αλλοτροπική μορφή του οξυγόνου - και παίζει μεγάλο ρόλο στην οικολογική ισορροπία της γης γιατί απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της υπεριώδους ακτινοβολίας που προέρχεται από τον ήλιο, εμποδίζοντάς τη να φθάσει στη γη.


Χρησιμοποιείται για απολύμανση του νερού στις πισίνες και στο πόσιμο νερό.


Τα τελευταία 80 χρόνια όμως, χρησιμοποιείται ευρέως στην ιατρική, με άριστα αποτελέσματα. Η Οζονοθεραπεία εφαρμόζεται σε πολλές χώρες, όπως στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία, την Κίνα, την Αμερική, την Κούβα, τη Ρωσία κ.ά.


Η Οζονοθεραπεία είναι μια μέθοδος εισαγωγής στον οργανισμό μείγματος όζοντος και οξυγόνου. Έτσι, ενισχύεται το ανοσοποιητικό σύστημα και ξυπνάει τους επανορθωτικούς μηχανισμούς του οργανισμού.