Η Οζονοθεραπεία δεν έχει επιπλοκές και παρενέργειες ούτε και αλλεργικές αντιδράσεις καθ' όσον κανείς δεν είναι αλλεργικός στο οξυγόνο.


Τα πλεονεκτήματά της σε σχέση με τη χειρουργική επέμβαση είναι ότι ο χρόνος ανάνηψης είναι μηδαμινός. Ο ασθενής σηκώνεται και περπατά αμέσως μετά τη θεραπεία.